Vi nyder at arbejde med angsthåndtering

Tirsdag 26. februar sluttede 4 familier deres kursusforløb i angtshåndtering for børn, der fandt sted i lokaler i Karlslunde Strandkirke. Menigheden havde samlet penge ind, så den enkelte familie kun skulle betale 30 % af kursusgebyret selv og fik resten doneret fra Strandkirkefællesskabet.

Tilbage i midten af november startede familierne en udviklingsrejse, der har været rig på følelser, hård træning, store fremskridt i det lange løb og små tilbageskridt efter ferie og sygdom. Både børn og forældre har lært et helt nyt ordforråd, så de mere præcist kan tale sammen om de bedste løsninger, når usikkerhed, angst og bekymring forhindrer børnene i at gøre de ting, som de gerne vil. Det kunne eksempelvis være at komme i skole, selv transportere sig derhen, sove i egen seng, deltage i fritidsaktiviteter, kunne være alene hjemme eller udholde at se mørke. Der har været stor fremgang på alle disse områder.

De har alle optrænet færdigheder som at anvende detektivtænkning, problemløsning, sætte frygtede ting i trappestige med små skridt ad gangen og anvende belønninger til at få mod af. Efter en stille opstart var børnegruppen i pausen blevet en støjende gruppe, der hyggede og snakkede. Og her til kursets afslutning klædte de sig ud i fjollede kostumer og opfandt selv en forestilling, som de opførte for alle de voksne. Modigt gjort.

En mor fra holdet har skrevet til mig: ”Vi har været så utrolig glade for den støtte, hjælp, redskaber, bevidsthed og forståelse, du og Elisabeth har vist og lært os og børnene. Selvom vi ikke har arbejdet med andre trappetrin end at sove ude (og falde i søvn alene), så bruger vi flittigt detektivtænkningen, og jeg synes, vi har fået inkorporeret en anden og meget bedre tilgang til at håndtere angsten”.

Det var derfor helt på sin plads, da børnene modtog diplomer for gennemført kursus og blev klappet højlydt ad. Men udviklingen stopper ikke med afsluttet kursus. Det er beskrevet gang på gang, at børnene fortsætter med at udfordrer sig selv og finder ud af, at de kan meget mere, end de troede. Og rigtig meget mere, end forældrene troede. En forælder fra et tidligere hold skriver: ” Det går rigtig godt med fremgangen, og mest af alt høster vi frugterne af, at vores barn selv gør en masse fremskridt uden, at vi italesætter det som ’god periode’ vs ’mindre god periode’. Vi forældre sammenligner bare tingenes tilstand nu, og så for et års tid siden, og det er rent hurra! Vores barn har mod på mange ting nu”.

Når der er angst hos et barn i familien, er det vigtigt, at netværket støtter op om, at der skal gøres noget. Kognitiv adfærdsterapi virker faktisk rigtig, rigtig godt. Så måske skal du som ven eller familie opmuntre nogen til at deltage enten ved at give dem en brochure i hånden, sende dette nyhedsbrev til dem eller tilbyde at passe søskende, mens kurset foregår. Det er en brandgod investering.