Kurserne

Den motiverende samtale (MI). Grundlæggende modul. Se om den motiverende samtale. Kurset strækker sig over to dage á 7½ time og er en blanding af undervisning gennem PowerPoint og video samt øvelser i plenum og grupper. Den grundlæggende teori for MI gennemgås, og deltageren lærer om og får afprøvet anvendelse af de samtaletekniske værkstøjer samt håndtering af relationsmodstand.

 • Kursusgebyr: 2.400 kr. ekskl. moms pr. deltager
 • Materialer indbefattet
 • 2 x 7½ times undervisning på en deltagers arbejdsplads
 • Værtsstedet får en plads gebyrfri
 • 6-15 deltagere
På KFUM´s årlige temadag

Den motiverende samtale. Videregående modul. Kurset strækker sig over to dage á 7½ time og er en blanding af undervisning gennem PowerPoint og video samt øvelser i plenum og grupper. Deltageren får overblik over den fulde motiverende samtale og får afprøvet anvendelse af særlige greb. Samtidig opfriskes de grundlæggende samtaletekniske værkstøjer fra det grundlæggende modul. Størst udbytte af kurset opnås, hvis deltageren i en tid har anvendt disse samtaletekniske værktøjer.

 • Kursusgebyr: 2.400 kr. ekskl. moms pr. deltager
 • Materialer indbefattet
 • 2 x 7½ times undervisning på en deltagers arbejdsplads
 • Værtsstedet får en plads gebyrfri
 • 6-15 deltagere

Den motiverende samtale.  Modul om kodning. Kurset er på en enkelt dag, men kræver forberedelse i form af optaget samtale med anvendelse af MI samt transskribering af 5 minutters samtale. Undervisningen vil være en blanding af lydfil og PowerPoint omkring kodningsmetoden MITI 4.1, der med udgangspunkt i den seneste forskning på området inddeler samtalen i afsnit og koder disse, hvilket giver deltageren en klar fornemmelse af fremtidige udviklingstrin. Den enkelte optagede samtale vil blive kodet i små grupper.

 • Kursusgebyr: 1500 kr. ekskl. moms pr. deltager
 • Indbefatter materiale inkl. manual for MITI.4.1
 • 7½ times undervisning på en deltagers arbejdsplads
 • Værtsstedet får en plads gebyrfri

Psykiater, overlæge Michael Andersen, der har gennemført alle kurser, udtaler: Jeg har netop afsluttet basis uddannelse i MI og må sige, at jeg er positiv overrasket. Før jeg startede, tænkte jeg, at MI sikkert var udmærket, og jeg havde også hørt fra andre kollegaer ved møder i København, at de synes, at det var et vældigt godt redskab til samtalerne med patienterne. Efter at jeg var kommet i gang med undervisningen og er blevet mere fortrolig med metoden, kan jeg til min overraskelse mærke, at jeg stadig oftere, som noget naturligt, bruger MI helt målrettet, og at det gør en stor forskel på min kontakt til patienterne. Relationsarbejdet er klart lettet, og jeg får oplysninger fra patienterne, som jeg ikke fik før. Der kommer ofte nye ideer fra patienterne til behandlingen, og de tager hyppigere ansvar/medansvar for behandlingen. Jeg lytter mere til patienterne end tidligere, hvor jeg før talte meget og synes, jeg havde alle ”de rigtige løsninger”, så finder jeg, at vi nu oftere finder mere holdbare løsninger sammen. Jeg er ydmyg over for metoden og mærker, at der er lang vej endnu, før jeg behersker den. Men MI er for mig en meget spændende og tilfredsstillende metode at arbejde med. Jeg håber, at andre oplever det samme

Kodning af MI-samtale, kodning udført af medlem af MINT. For regulær kodning af MI-samtale kræves en lydfil á 20 minutter af MI-udfører og klient om fastsat forandringsønske. Transskribering er ikke nødvendig, kun at lydfilen er af ordentlig kvalitet og kan sendes og åbnes elektronisk. Der gives skriftligt OG mundtlig feedback.

Pris for kodning og feedback er 600 kr. ekskl. moms.