For børn (Cool Kids)

Kurset bygger på den kognitive metode; Se om kognitiv adfærdsterapi.  Og kurset lever op til ’Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for behandling af angst hos børn og unge 2016’, der ensidigt anbefaler kognitiv adfærdsterapi. Det er nemlig den eneste terapiform, der er evidensbaseret, når vi snakker børn og unge. Programmet anvender materiale fra det anerkendte program Cool Kids fra Australien, som Aarhus universitet har oversat og afprøvet i nu 8 år med stor succes. Se anbefalinger fra forældre. Programmet omfatter:

 • kognitiv omstrukturering gennem ’detektivtænkning’
 • gradvis eksponering gennem ’trappestiger’
 • responshindring gennem ’følelsessurfing’
 • adfærdseksperimenter gennem forskellige øvelser
 • forældretræning gennem arbejde hjemme og under session
 • færdighedstræning på områder som f.eks. assertion og stresshåndtering gennem rollespil om at være krokodille, mus eller cool kid

Før deltagelse i behandlingsprogrammet vil familien skulle til en forsamtale af ca. 45. minutters varighed for at fastsætte problematik og mulighed for, at barnet eller den unge får udbytte af programmet. Der anvendes symptomregistrering (CALIS)først og sidst i programmet for at se effekt af behandling og fald i symptomer. Man skal påregne omkring ½ times hjemmearbejde hver dag, mindst 10 minutter i hvert fald.

Selve programmet består af 10 sessioner á 2 timer inkl. pause midtvejs. Som oftest startes op børn og forældre samlet, så deles op, så børnene gennemgår materiale og øvelser, mens forældrene er sammen alene. Og når børnene holder ’frikvarter’ ca. midtvejs, får forældrene input til videre fællessnak. Der sluttes af samlet, hvor hjemmeopgave til næste gang vil blive gennemgået.

  • Kursusgebyr er på 5.800 kr. inkl. moms(fritaget)
  • Omfatter forsamtale á 45 min.
  • 10 sessioner á 2 timer,
  • Arbejdshæfte til forældre
  • Arbejdshæfte til børn
  • Forplejning i form af kaffe/te/saft og kiks

Når der ikke lige er holdopstart på trapperne eller hvis man hellere vil køre sessionerne individuelt, er det også en fin mulighed for at få gjort noget ved problemerne. Jeg planlægger det således, at barnet undervejs får stimulerende opgaver med overraskende indhold, måske en snak med en tidligere Cool Kid, eller små hyggelige belønninger. Der vil også blive tid til samtale med forældre alene.

Efter endt forløb vil man blive inviteret til at socialt samvær med andre familier, der har afsluttet et Cool Kids forløb. Dette er helt frivilligt og ganske gratis.

Fra Sct. Hans aften 2019 om det aktuelle hold, der kører nu