Selvværd og sociale færdigheder

Kurset bygger på på bogen: “Selvværd og nye færdigheder” af Irene Östrich og på den kognitive metode. Se om kognitiv adfærdsterapi. Vi arbejder ud fra det princip, at øgede færdigheder giver øget selvværd og dermed mod på endnu mere brug af færdighederne i hverdagen. Se om selvværd og sociale færdigheder.
I starten af kurset udfyldes spørgeskema om nuværende færdigheder og der fastsættes ønske om forandring, så du selv bestemmer, hvad du vil blive bedre til.

I hver session vil der være undervisning; om bl.a. kognitiv metode, de nonverbale og verbale færdigheder, de emotionelle og selvbeskyttende færdigheder, de problemløsende og de intime færdigheder. I slutningen af hver session er du med til at fastsætte hjemmeopgave, som du skal afprøve til næste gang. Der skal altså arbejdes med færdighederne hjemme mellem sessionerne.
Der vil veksles mellem PowerPoint, video, rollespil og tavleundervisning.

For størst muligt udbytte af kurset er det maksimale antal deltagere 6-8, og nogle gange er man mere ”på” end andre. Vi plejer at grine meget på dette kursus, selv om vi arbejder seriøst.

Om kurset:

  • 8 sessioner á 2½ time inkl. social pause midtvejs
  • Materiale og forplejning
  • Kursusgebyr er på 4000 kr. inkl. moms