Det er hårdt arbejde at være søvnløs

I midten af januar opstartede kurset ”Den gode søvn” med afsæt i Colin A. Epies bog ”At overvinde søvnløshed. En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi”. Jeg havde efterlyst testpersoner, så jeg kunne få afklaring på, om mit sammensatte kursus er effektivt til søvnløse danske mennesker. Vi er nu nået halvvejs i kurset og er slet ikke i land endnu, men der viser sig allerede nogle interessante tendenser. Dem vil jeg prøve at stille op her.

  1. Testpersonerne havde alle mere eller mindre opgivet at gøre mere ved den søvnløshed, de har levet med i årtier. Alle råd er afprøvet. Der er tjek på temperatur, dyner, koffein, motion, blåt lys osv. Mange læger har lagt øre til problemet uden at kunne gøre det store. Receptpligtig og naturmedicin er forsøgt med effekt ind i mellem, men ikke altid. Jeg kan godt forstå, at man ikke kan bevare håbet om en god nattesøvn nat ud og nat ind.
  2. Testpersonerne er alle gået ind i forsøget med et åbent sind. På trods af fejlslåede forsøg før har de alle valgt at give dette en chance. Der har været åbenhed, når de har forklaret om deres situation, og stor er deres forbavselse, når de andre i gruppen faktisk forstår, hvad der snakkes om. Der høres ingen: ”Men du skal da bare …” eller ”Kunne du ikke prøve
  3. Man kunne så tro, at testpersonerne endelig slog sig til tåls med erkendelsen om, at det er dybt uretfærdigt, at netop de skal have så svært ved søvnen, og at alle andre er ignoranter, når de ikke forstår deres dårligdom. Men de sidder ikke fast her. De oplevede det meget potent at stifte bekendtskab med den kognitive omstrukturering. Her kunne negative tanker om at sidde i offerrollen med negative følelser som frustration og tristhed ændres til mere positive tanker om accept, forståelse om håb. Her var det gennemgående, at det var meget lettere at komme med rigtig gode forslag til de andre end til sig selv. Man kunne bedre se det realistiske i en situation, når man ikke selv sad følelsesmæssigt fast i den. Og jeg mener det virkeligt: De kom med rigtig gode forslag, der gav genklang hos den enkelte.
  4. I session 2 tager vi også udgangspunkt i ændringscirklen, udviklet af Prochaska, Norcross og DiClemente, der viser de forskellige faser, vi skal igennem, når vi vil gennemgå en forandring og få løst et problem. Den ses herunder:
    Med disse faser kan man dele de forskellige mulige ændringer op i kategorier, hvor man a) overvejer at gøre noget; hvor man b) har besluttet sig, men ikke gjort noget endnu; og hvor man c) er begyndt at handle hen mod en ændring. På denne måde forkaster man ikke tiltag med det samme, men man behøver heller ikke at have dårlig samvittighed over, at man endnu ikke er frisk på at gå ind i en kold stue kl. 3 om natten eller droppe natmaden eller hvad det nu kan være.

Der er meget arbejde tilbage for testpersonerne. De skal opsamle oplysninger om søvnen i flere uger endnu og afprøve råd og træning af krop og sind. Jeg har en stærk forventning om bedre nattesøvn og i hvert fald bedre livskvalitet for dem alle. De er fightere hver og en.  Måske får I senere en personlig klienthistorie herfra.