Omstrukturering kan give dig din søvn tilbage

Medio januar til medio marts har testkurset ”Den gode Søvn” kørt i min klinik. Jeg har i tidligere nyhedsbrev fortalt om status midtvejs, hvilket kan læses her.

Nu er kurset så slut, og jeg ville gerne fortælle om de gode slutresultater, men føler mig faktisk hæmmet. For resultaterne er simpelthen så gode, at det kan virke usandt. Og derfor har jeg i stedet ladet en af deltagerne fortælle gennem et interview på 9½ minut. Giv dig tid til at lytte og bliv forundret over, hvor stor en magt vores tanker og indstilling har.

Trine deler glad af sin erfaring

Det næste hold starter i april og er færdig i god tid før sommerferie. Du kan se brochuren for kurset her.

Kurset er planlagt til 4 gange af 2½ time. Vi får travlt, for der er meget stof at gennemgå, men testpersonerne har meldt tilbage,at det er planlagt fornuftigt. Der skal gå et par uger mellem hver gang, fordi der er hjemmearbejde, der skal have tid til at virke. Der skal laves søvndagbog hver dag (5 minutter) og nedskrives søvnhistorie x 1 (½ time), laves kognitiv omstrukturering ved behov, ændres på nogle fysiske vaner, trænes afspænding og visualisering (10 minutter) Og man skal være indstillet på at gå efter at øge søvneffektivitet ud fra en plan, der er udregnet specifikt til den enkelte deltager ud fra oplysninger fra søvndagbogen.

Det har været en fornøjelse at arbejde med testpersonerne og dette materiale.