Cool Kids angsthåndtering for børn

Der har de sidste år været øget fokus på det stigende antal børn i Danmark, der lider af angst. I skolen er man flere steder opmærksom på muligheden for, at der i hver klasse sidder 1-2 børn, der oplever angst i sådan en grad, at de ikke kan udføre de aktiviteter, de har lyst til. Aktiviteter, som de måske kunne udføre for et år siden; f.eks. selv tage hjem fra skole, sove hos en kammerat eller gå til fodbold. Man har heldigvis også fundet ud af, hvordan man kan hjælpe disse børn.

Cool Kids programmet er udarbejdet for børn mellem 6-12 år, der gennem 10 sessioner med det ængstelige barn og dets forældre oplærer både børn og forældre i færdigheder for at håndtere angsten. I Danmark har Aarhus Universitet siden 2009 oversat programmet fra de oprindelige australske, kørt det mange gange og forsket i effekten af det. De når frem til, at op imod 80 % af børn, der gennemfører programmet, er diagnosefrie eller har det mærkbart bedre efter behandlingen.

Jeg har med egne øjne set børn komme til første session og ikke turde gå ind af døren eller ikke kunne få vejret pga. angstanfald, og tre måneder senere har de selv samme børn genoptaget mange af de aktiviteter, som de havde givet afkald på pga. angsten.  Det er veldokumenteret, at børnene efter endt gruppeforløb fortsætter den gode udvikling et helt år frem uden yderlige undervisning. Og mens gruppen kører, lærer børnene hinanden godt at kende og nyder at blive forstået og ikke være alene om at være bange for almindelige ting. Og det er ofte en lise for de voksne at snakke med andre forældre, der selv har været ved at gå ud af deres gode skind i fortvivlelse og afmagt.

Der planlægges med visitationssamtaler i december og kursusopstart i januar. Målgruppen er i første omgang børn ml. 10-12 år. Vi er to gruppeledere til dette, da jeg arbejder sammen med psykologistuderende Elisabeth Brown Starup, der har arbejdet som frivillig i børnearbejdet i 12 år i den lokale kirke. Karlslunde strandkirke har samlet penge ind, så man kan få optil 70 % tilskud til kursusgebyret på 5800 kr., der dækker visitationssamtale, 10 x 2 timers sessioner og materiale fra Aarhus Universitet til både børn og voksne. Kaffe, saft og kiks skal der selvfølgelig også til.

Man skal tænke sig om, før man går i gang med arbejdet. Forældrene skal læse tekst fra gang til gang, og både børn og forældre skal lave hjemmeopgaver. Teknikkerne er ikke vanskelige, men heller ikke lette at gå i gang med. Så havde familierne jo selv fået bugt med angsten uden hjælp udefra. Så måske skal der drosles ned på andre områder, mens man arbejder på at håndtere angsten; det er en investering af tid og energi.

Læs mere om Cool Kids kurset her.