Tre mennesker sidder over kaffen
Opfølgning kan både være hyggeligt og opbyggende
Hør indlægget læst op her

I min klinik er det allermeste af arbejdet forbundet med udvikling; at bevæge sig fra punkt A til punkt B. Nogle gange ved klienten godt, at punkt A er et dårligt sted at være, og at det vil være meget bedre at være ved punkt B. Det kan være modet til at flytte sig, der mangler. Det kan være vejen til punkt B, der er ukendt og skal findes frem. Det kan være, at både vej og punkt er kendt, men at det er for hårdt at gå vejen alene; det vil være meget lettere med nogle ekstra redskaber eller kortvisere undervejs. Det kan være, at det vigtigste for en tid er at komme sig over strabadserne og kun have fokus på at finde sig selv før et nyt punkt overhovedet skal overvejes. Der er mange muligheder for udvikling.

I dette nyhedsbrev vil jeg have fokus på det, der kommer efter at have fundet frem til punkt B. Klienten kan have tilegnet sig nok redskaber til at håndtere angsten. Eller klienten har redskaber nok til at starte så småt op på arbejde igen efter en stressfyldt sygemelding. Eller en klient har gennem kognitive redskaber fået depressionen til at lette og kan atter se lys for enden af tunnelen. Vi er altså nået til det punkt, hvor et gruppeforløb eller en sessionsrække er ved at nå til afslutningen. Nogle klienter er bare glade for at kunne klare tilværelsen igen og glæder sig til at kunne bruge tiden til noget andet end sessioner i klinikken. Andre synes, det er lidt skræmmende at skulle give sig selv hjemmeopgaver eller selv holde fast i en struktur, der bevarer den opnåede fremgang. Jeg mener, at det for alle kan være overordentligt vigtigt med opfølgning.

I Den danske Ordbog er definitionen på opfølgning: ”handling hvorved nogen søger at sikre sig, at noget fungerer efter hensigten, fortsætter som planlagt eller er blevet ført ud i livet; det at følge op på noget”.
Og så skal vi lige tænke på punkt B, som er den nye livsførelse med mindre stress eller angst, depression, perfektionisme eller uden fobi. Eller punkt B med den nye livsførelses tydelige grænser, øgede sociale kompetencer eller taknemmelighed i livet. Punkt B kan være alt muligt godt, men det er anderledes end livsførelsen i punkt A, som man ikke vil tilbage til. Så med udgangspunkt i definitionen kan vi konkludere, at vi gerne vil sikre os, at livsførelsen i punkt B fungerer efter hensigten, fortsætter som planlagt eller er blevet ført ud i livet. Opfølgning er altså ønskværdigt og kan være en sikring mod at have spildt sine penge og sit arbejde med at opnå det nye attraktive.

Da jeg selv var på Cool Kids med min familie, ønskede flere i gruppen opfølgning efter endt kursus, men vi fik aldrig planlagt det færdigt, og det blev ikke til noget. Så jeg prøvede selv at lave opfølgning ved at planlægge ”Cool Kids-tid” hver uge, som så senere blev hver anden uge, hver måned og til sidst, var det ikke nødvendigt mere. Jeg sikrede mig, at vi som familie brugte redskaberne fra Cool Kids efter hensigten; at vores nye intentioner blev ført ud i livet.

I de sidste sessioner på mit kursus i angsthåndtering for voksne laver vi sammen et skema over den gamle tænkemåde og reaktionsmønster sat op imod den nye tænkemåde og de nye handlemønstre. Det er så muligt efter endt kursus at så at sige ”fange sig selv” på den forkerte side af skemaet og guide sig selv over på den rigtige side, så man ’fortsætter som planlagt’ med den nye livsførelse. Man kan – lige som jeg selv gjorde – sætte en fast tid af til at evaluere ugen, der er gået og evt. lave en analyse af en situation eller en omstrukturering af en negativ tanke. Man kan se på sit gamle materiale eller læse en god bog om emnet for at holde fast på de gavnlige tiltag….for at lave en opfølgning på det gode arbejde, man har lavet.

Man kan også mødes til opfølgning i grupper. Der findes selvhjælpsgrupper for stort set alle ting og i stort set alle kommuner. Man kan søge og finde en masse på nettet. Jeg selv har valgt at holde opfølgningsgrupper for dem, der har været mit angtskursus igennem. Vi har et fælles sprog pga. den samme undervisning, og vi kender de samme redskaber Det er skønt at være sammen i den åbenhed, der kommer af, at alle har prøvet at være fange af angsten, og der er en utrolig vilje til at støtte hinanden og ’sikre os, at det fungerer efter hensigten’. Tidligere mødtes vi hver måned, men lige nu er behovet kun hver anden måned. På samme måde er der opfølgningsgruppe efter Cool Kids i klinikken, hvor familierne ofte kommer hyppigt lige efter afslutningen af kurset og så efter nogle gange kan klare sig uden opfølgning sammen med os andre.

Til slut vil jeg nævne en anden type opfølgningsgruppe. Grundet mit ståsted i Folkekirken er jeg blevet kontaktet omkring behov hos folk med nuværende eller tidligere angst, der gerne vil have den kristne tro og praksis ind over angstplagede problematikker. Det drejer sig derfor ikke om terapi og teknikker som i klinikken, men vejledning fra vers fra bibelen og bøn for hinanden. Hvis du er inden for målgruppen og interesseret, kan du kontakte mig. Vi regner med at mødes hver anden uge eller hvad vi nu beslutter os for ved opstartsmøde inden sommerferien.