Selvværd hænger nøje sammen med de tanker, vi gør om os selv. Det er en indre konstruktion af meninger om, hvordan jeg står mig i verden med hensyn til at klare mig, at være vellidt, at være noget værd, at have noget at byde ind med og så videre. Tidligere oplevelser og bemærkninger fra andre påvirker den måde, vi opfatter os selv på. Gennem undersøgelse af negative meninger og konstruktioner, vil man opdage, at de ofte er urealistiske og overdrevne og er nedbrydende for modet i hverdagen. Man kan gennem kognitiv metode bearbejde denne forvanskning af sandheden og komme frem til mere realistiske konstruktioner.

Det har vist sig, at man også kan påvirke sit selvværd i meget høj grad ved at optræne sociale færdigheder, så man i hverdagssituationer optræder med større sikkerhed og er mere målrettet i sociale situationer med andre. Ved at opleve større sikkerhed og succes ved bestemte handlinger ændres ikke bare håbet om større selvværd, men også overbevisningen om det. Der skal handles og ikke kun tænkes.

Ofte er vi ikke selv klar over, hvorfor vi føler, at nogle situationer er ubehagelige. Vores krop kan bare huske, at det f.eks. ikke er rart at sige nej til en ven, der beder om hjælp, selv om vi ved, at vi ikke har overskud til at hjælpe lige nu. Der kan komme tanker som: ”Man skal altid hjælpe, hvis man kan”, ”Hvis jeg ikke hjælper, kan han ikke lide mig mere”, ”Det er tarveligt af mig, hvis jeg ikke hjælper”, ”Hvis jeg ikke hjælper, vil ingen hjælpe mig, når jeg får brug for det”, ”Det er synd for ham, at han er havnet i den situation”. Disse tanker påvirker vores følelser, krop og adfærd uanset om de er sande eller ej. Men heldigvis kan vi ændre disse tanker, være bevidste om vores krop og handle hensigtsmæssigt med den og ikke mindst: afprøve en anden adfærd end den, som vi egentlig gerne vil undgå.

Man kan gøre dette alene; der er mange gode selvhjælpsbøger på markedet, men det er også givende at gøre det i gruppe, så man støttes undervejs og bliver opmuntret af andres sejre og bliver klogere af andre indfaldsvinkler. Når man først har oplevet, at en situation gennem målrettet indsats kan være helt anderledes positiv end forventet, får rigtig mange virkelig lyst til at blive ved med at arbejde med selvværdet og de sociale færdigheder.

De sociale færdigheder er det, vi som person gør, når vi er sammen med andre mennesker. Som alle andre færdigheder, er der nogle, der falder os nemt, og nogle vi har meget svært ved. Ved at træne kan vi blive bedre til at bruge færdighederne, og nogle vil være meget vigtigere for os end andre. Når vi bliver opmærksom på de enkelte færdigheder og får øje på, hvor vi er stærke og mindre stærke, kan vi bevidst planlægge at udvide vores repertoire, så hverdagen bliver lettere. Nogle færdigheder skal trænes mange, mange gange og andre skal ”bare” opdages og holdes ved lige.

Vi handler bedst, når vi tror, vi kan det.