Den motiverende samtale blev ”opfundet” og første gang beskrevet i 1983 af William Miller og er kort efter videreudviklet sammen med Stephen Rollnick. Den er en samarbejdsbaseret samtalestil rettet mod at styrke en persons egen motivation og selvvalgte forpligtelse til forandring. Dette iflg. ”Den motiverende samtale. Støtte til forandring” af Miller og Rollnick 2013, The Guilford Press. Den motiverende samtale (MI) har fundet anvendelse i sundhedsvæsenet, fængselsvæsenet, socialforvaltningen, sportsverdenen og mange andre steder. Den er omtalt i 25.000 artikler og er med i 200 randomiserede kliniske forsøg. Der forskes konstant i effekten af MI, og anbefalinger rettes til efter de sidste nye forskningsresultater.

Når du som medarbejder kan anvende MI, slipper du for at prøve at overtale klienten til ønsket adfærd eller prøve at ”ordne problemet” for klienten. MI går ud på at finde den – måske lille – motivation, der ligger gemt nede i klienten og gennem specifikke redskaber at styrke og øge den motivation og hjælpe klienten til at blive klar over fordele og ulemper ved et givent valg samt at styrke klientens tro på sig selv og tro på, at en ændring faktisk kan lade sig gøre. Gennem MI kan gamle succes ‘er og glemte ønsker blive trukket frem og gamle hæmmende fiaskoer kan reformuleres med håb til følge. Gennem MI kan klienten høre sig selv sige fornuftige ting og blive bekræftet omkring værdier og indsatser. Gennem MI får du som medarbejderen kommunikative redskaber til at styre en samtale, dæmpe modstand i relationen og til at fremkalde udsagn om forandring fra klienten. Ofte ses øget arbejdsglæde og mindre stress hos medarbejdere, der bruger MI.

[button link=”https://www.gittegroenne.dk/implementering/” bg_color=”#9a0097″ window=”yes”]Til dig der er leder[/button]