Arbejdet er en del af dig og skal give mening

Efter længere tids debat om det grænseløse arbejde, kommer filosof og erhvervsmand Morten Albæk med en påstand om det modsatte. Han siger i Kristeligt Dagblad 5. oktober 2018 til journalist Nanna Schelde: Det er ikke arbejdet, der er grænseløst, det er dig.

Han har netop skrevet bogen ”Ét liv. Én tid. Ét menneske. Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv”. Han fortæller i bogen, hvordan to oplevelser udfordrede ham i forhold til meningen med livet. Ved faderens begravelse blev det uendeligt vigtigt for ham at sørge for, at hans børn kendte til hans kærlighed til dem. Og da han senere læste en artikel om døendes fortrydelser i livet, blev det vigtigt, at bruge tiden fornuftigt og få glæde ud af arbejdslivet.

”Da vi bruger halvdelen af vores vågne tid på arbejde, skal vi turde insistere på, at det skal give mening”, siger han. Og han påstår, at ”95 procent af al stress i kongeriget Danmark er arbejdsrelateret, og den primære årsag til stress på arbejdet er din nærmeste leder. Får du stress af dårlig ledelse, så har du jo stress i alle døgnets timer og ikke kun de otte timer, du er på arbejde. Og på den måde skal du også passe på livet, når du er på arbejde, for arbejdet er ikke noget, der foregår ved siden af eller står i modsætning til dit liv – det er en integreret del af det.”

I klinikken ser jeg dette meget tydeligt, når forstyrrelser i privatlivet får korthuset til at vælte totalt. Når ellers robuste medarbejdere går ned med stress og kun tænker på udløsende årsager i det familiære. Det er logisk, at se på dråben, der får bægeret til at flyde over; man skal bare huske på, at bægeret så var fyldt til randen, da dråben kom. Og intet bæger skal være fyldt så meget af arbejde.

Ifølge stressforsker Einar Baldursson, der udtaler sig I Kristeligt Dagblad 28. februar 2018, er det især tre tendenser i arbejdslivet, der har givet stigningen i stressforekomster.  ”Flere og flere har et arbejde, som de er meget motiverede for. Men belastningsmæssigt er der mere og mere kontrol og evaluering samt et større pres på at hele tiden yde mere og mere.  Det er de ting, som til stadighed medfører forøgelse af stressbelastningen”, siger stressforskeren. Og han fortsætter: ”Man er nødtvunget til at tage fat på udviklingen i moderne ledelse. Den ansvarlighed, som gerne skulle være bundet op på lederrollen, den er uddelegeret. Ledelse er en stor del af problemet”.

Så tænker jeg som gammel afdelingssygeplejerske med ansvar for 30 medarbejder: Hvad er moderne ledelse? Og det har Einar Baldursson sammen med flere andre skrevet en bog om i 2015: ”Ledelse og psykisk arbejdsmiljø”. Redaktør Kjeld Sten Iversen. ISBN: 9788792711137. Den ville jeg nok give mig til at læse, hvis jeg stadig var leder.

Nu vil jeg som terapeut i stedet arbejde på at få mine stressede klienter til at se nuanceret på deres arbejdsplads. Hvor har ledelsen et ansvar? Hvor er ledelsen underlagt politiske beslutninger? Hvor kan klienten selv gøre en forandring? Uanset om det af den accepterende eller grænsesættende art. Og hvordan finder de det meningsfyldte i arbejdet uden at blive opslugt af det og blive grænseløse?